0

Lucia Rákayová

PaedDr. Lucia Rákayová, PhD. je pedagogička, literárna kritička, prekladateľka a fotografka. Po ukončení štúdia anglického jazyka, literatúry a filozofie na FF UKF v Nitre ju zlákala akademická [...]

0

Lucia Rákayová

PaedDr. Lucia Rákayová, PhD. je pedagogička, literárna kritička, prekladateľka a fotografka. Po ukončení štúdia anglického jazyka, literatúry a filozofie na FF UKF v Nitre ju zlákala akademická [...]

0

Matúš Kvietik

  Narodený v Bratislave roku 1991. Už vo svojej mladosti inklinoval k umeleckej tvorbe a fantastike. Z dôvodu absencie správnej výchovy a poriadneho vzdelania vyštudoval Vysokú školu [...]

0

Matúš Kvietik

Narodený v Bratislave roku 1991. Už vo svojej mladosti inklinoval k umeleckej tvorbe a fantastike. Z dôvodu absencie správnej výchovy a poriadneho vzdelania vyštudoval Vysokú školu múzických [...]