0

Fantázia Award 04/2021

16. Krásny úvod, ktorý oslovuje priamo čitateľa, sa mení na bežnú poviedku, čo je trochu škoda. Napriek tomu ide o veľmi príjemnú zmenu, ktorá okamžite zaujme. Angličtinu dosť často zachraňuje [...]

0

Fantázia Award 03/2021

11. Poviedka, kde nás autor znovu hádže doprostred deja, s nie vždy šťastnými anglickými formuláciami. Opäť problém s opismi – autor sa sústredí iba na jeden zmysel, prostredníctvom ktorého [...]

0

Fantázia Award 02/2021

6. Zdĺhavé s tradičnou zápletkou, neprekvapivé a autor občas kopíruje slovenskú syntax. Ide o koniec sveta a hlavný hrdina v ňom zohráva úlohu akéhosi riešiteľa všetkých problémov. Poviedka [...]

0

Fantázia Award 01/2021

1. Zaujímavá poviedka z pohľadu rímskeho legionára, a teda písaná v prvej osobe, následkom čoho je v ňom iba minimum priamej reči a je náročný na čítanie. Časové skoky sú mierne mätúce, záver nie [...]

0

Blog 14/2021 – Humorné uzavretie sci-fi

Už v minulom článku som spomínal humor, teraz sa mi v poslednej várke sci-fi poviedok podarilo pozbierať texty s veselým naturelom, chceným či neúmyselným. (A moja nepozornosť si zažartovala, keď [...]

0

Blog 10/2021 – Sci-fi na prahu dospelosti

Podobne, ako bývajú rozprávky považované za detský žáner, je sci-fi tradične vnímané ako doména dospievajúcich, ale ešte nie dospelých chlapcov. Nečudo, že často aj hrdinovia bývajú v podobnom [...]