0

Neverending story: Gramatika

Prevzaté so súhlasom Jany Plauchovej (autorky) z www.adhara.sk. Pravopisné chyby. Pliaga každého textu. Asi nikto sa im nevyhne – môžete mať gramatiku v malíčku, ale preklep, čiže neúmyselnú [...]

0

VIDEO: Ako na formátovanie poviedky?

Formálna úprava akéhokoľvek textu je dôležitá. Prezrádza mnohé nielen o tom, ako formulujeme svoje myšlienky, ale aj o našom vzťahu k adresátovi textu a o schopnosti pracovať v programoch, ktoré [...]