Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

 • posielajte iba doteraz nezverejnené poviedky (zverejnením sa myslí nielen na papieri, ale aj publikovanie kdekoľvek na internete)
 • text musí byť v slovenskom jazyku
 • všetkých žánrov fantastiky (sci-fi, fantasy, horor)
 • maximálny rozsah 45 000 znakov vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný)
 • neúčastniacu sa iných súťaží (Pozor! Ani v minulosti... Ide o dodržanie anonymity, to je dôvod tohto pravidla.)

Koľko poviedok môžem poslať?

 • od jedného autora prijímame maximálne jednu poviedku
 • autor môže naraz súťažiť v slovenskej aj anglickej cene (a môže do oboch súťaží poslať rovnakú poviedku ak splní predošlé kritériá)

Čo má byť v zaslanej obálke?

 • poviedka vytlačená na kancelárskom papieri (odporúčame veľkosť písma aspoň 12 a riadkovanie aspoň 1,5) - jedna kópia
 • na vytlačenej verzii nemôže byť uvedené meno autora
 • na vytlačenej verzii musí byť uvedený názov poviedky
 • papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby
 • do veľkej obálky priložte samostatne vytlačenú a vyplnenú prihlášku

Kam mám zásielku poslať?

 • obálku posielajte na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 19, 927 01 Šaľa

Je potrebná aj elektronická verzia poviedky?

 • elektronická verzia poviedky je podmienkou prijatia do súťaže
 • e-verziu zašlite e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • meno autora je treba uviesť v tele e-mailu, nie v elektronickej verzii poviedky

Čo môžem vyhrať

 • prvé tri poviedky budú finančne odmenené sumou 250 €, 150 € a 100 €
 • víťaz získava sochu Ceny Fantázie
 • najlepšia sci-fi poviedka získa ceny od spoločnosti ESET
 • najlepšia hororová poviedka získa cenu od vydavateľstva Artis omnis
 • najlepšia fantasy poviedka získava cenu od OZ Fantázia
 • víťazná poviedka v prvom kole získa vecnú cenu
 • špeciálne ocenenie Bibliotéky od spoločnosti Incheba, a.s.
 • 5 finálových textov bude zverejnených na webe, kde sa uskutoční druhé kolo hlasovania
 • Aspoň 10 poviedok bude uverejnených v zborníku v knižnej podobe, aj ako e-book. Ich autori dostávajú autorský výtlačok knihy.

Termíny

 • uzávierka prijímania textov: 31. 5. (rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke a dodanie elektronickej verzie)
 • vyhlásenie výsledkov prvého kola: september
 • hlasovanie o konečnom víťazovi: október
 • vyhlásenie výsledkov: v novembri, počas knižného veľtrhu Bibliotéka

Uzávierka prijímania textov: 31. 5.

Zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí so štatútom súťaže a udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na stránke, kde sa uskutoční hlasovanie druhého kola, prípadne na stránke www.fantazia.sk alebo jej mobilnej aplikácii, uverejnením tlačou v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia media. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na Facebookovom profile súťaže.