Zoznam poviedok, ktoré splnili základné podmienky administrátora a boli už prijaté do súťaže Fantasy Award 2015. Zoznam je dopĺňaný postupne. Názvy poviedok sú zaregistrované bez úprav, presne, ako ich uvedú autori. Číslo je pridelené podľa poradia registrácie. Zaregistrovanú poviedku už nemožno meniť. Prijímanie e-verzií súťažiacich textov sa končí 31. 5. 2015 o 24.00 hod., posledné tlačené verzie budú akceptované v obálke s pečiatkou z pošty najneskôr s dátumom 31. 5. 2015 (pozor, je to nedeľa, väčšina pôšt je v ten deň zatvorená).

Fantasy Award 2015 – prijaté poviedky:

 • FA15-001: Ravenous
 • FA15-002: The Planet’s Central Brain
 • FA15-003: All the Little Baby Girls
 • FA15-004: Mute
 • FA15-005: Weird session in even more weird castle
 • FA15-006: Prospects for Life
 • FA15-007: Musical Composition
 • FA15-008: Hunting Seagulls
 • FA15-009: Flash of Nectarine Taste, Smell of the Fractal Ferns
 • FA15-010: Right
 • FA15-011: A tad late, but thanks anyway
 • FA15-012: Thou Shall Not Kill
 • FA15-013: The decision
 • FA15-014: Look up, at the skies
 • FA15-015: WEIGH YOUR ACTIONS
 • FA15-016: Ashes of Creation
 • FA15-017: Genie’s Mirror
 • FA15-018: Saint Médard’s droplet
 • FA15-019: Home
 • FA15-020: HARD
 • FA15-021: EQUILIBRIUM
 • FA15-022: The Cobra Effect
 • FA15-023: FOREVER
 • FA15-024: Bloody Bones
 • FA15-025: God is Great