2016 erich mistrikProf. PhDr. Erich Mistrík, CSc., ako vyštudovaný estetik a filozof, presviedča na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave budúcich učiteľov, že umelecká tvorba nových svetov má cenu vždy. Fantastiku nečíta systematicky, ale občas sa k nej dostane, takže jeho porotcovanie je tak trochu pohľadom zvonku. Otázky sa mu však vynárajú: Vedecká či umelecká fantastika? Fantastika, fantasy, či sci-fi? Čo je čo? V každom prípade je tam fantázia, tvorba nových svetov. Veď prečo sa nestratiť v inom svete? Obľúbení autori v iných svetoch – Douglas Adams a Terry Pratchett.

www.erichmistrik.sk