Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

 • Maximálny rozsah 45 000 znakov vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný),
 • text napísaný v spisovnom slovenskom jazyku (diakritika, interpunkcia),
 • v ktoromkoľvek žánri fantastiky alebo ich kombinácii (sci-fi, fantasy, horor),
 • doteraz nikde nezverejnená poviedka (ani v tlačenej, ani v elektronickej forme),
 • poviedka, ktorá nesúťažila ani aktuálne nesúťaží v iných súťažiach,
 • s odporúčanou formálnou úpravou:
  • písmo: Times New Roman, 12 b.,
  • okraje: 2,5 cm zo všetkých strán,
  • riadkovanie: 1,5 b.,
  • zarovnanie: do bloku,
  • formát textu: .doc, .docx, .rtf.

 

Koľko poviedok môžem poslať?

 • Od jedného autora prijímame maximálne jednu poviedku.
 • Autor môže naraz súťažiť v slovenskej aj v anglickej cene (a môže do oboch súťaží poslať rovnakú poviedku, ak splní predošlé kritériá).

 

Čo môžem vyhrať?

 • Finálové poviedky budú finančne odmenené sumou 300 €, 200 €, 100 € a 2x 50 €.
 • Víťaz získava sochu Ceny Fantázie.
 • Najlepšia sci-fi poviedka získa ceny od spoločnosti ESET.
 • Najlepšia hororová poviedka získa cenu od vydavateľstva Artis Omnis.
 • Najlepšia fantasy poviedka získava cenu od OZ Fantázia.
 • Najlepšia žánrová poviedka autora či autorky pod 15 rokov získa ceny od Multiverza.
 • Víťazná poviedka v druhom kole získa vecnú cenu (Cena poroty).
 • Špeciálne ocenenie Bibliotéky od spoločnosti Incheba, a. s.
 • 5 finálových textov bude zverejnených na webe blog.martinus.sk, kde sa uskutoční druhé kolo hlasovania.
 • Všetky finálové poviedky (vrátane finále žánrových a pridružených súťaží) budú zverejnené v zborníku v knižnej podobe, aj ako v e-booku. Ich autori dostávajú autorský výtlačok knihy.

 

Termíny

 • Začiatok prijímania textov: 1. 5. 2022.
 • Uzávierka prijímania textov: 31. 5. 2022 (aktualizácia: tento ročník sme uzávierku posunuli na polnoc 1.6.2022).
 • Vyhlásenie výsledkov prvého, editorského kola hodnotenia: jún.
 • Vyhlásenie 5 finalistov podľa hodnotenia poroty: september.
 • Hlasovanie o konečnom víťazovi: október.
 • Vyhlásenie výsledkov: v novembri, počas knižného veľtrhu Bibliotéka alebo v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami.
 • Všetky konkrétne termíny včas ohlasujeme prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Uzávierka prijímania textov: 31. 5. 2022 (aktualizácia: tento ročník sme uzávierku posunuli na polnoc 1.6.2022)

 

Zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí so štatútom súťaže a udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na stránke, kde sa uskutoční hlasovanie druhého kola, prípadne na stránke www.fantazia.sk alebo jej mobilnej aplikácii, uverejnením tlačou v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia media. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na Facebookovom profile súťaže.

Start typing and press Enter to search