Zoznam poviedok, ktoré splnili základné podmienky administrátora a boli prijaté do súťaže Fantasy Award 2017. Názvy poviedok sú zaregistrované bez úprav, presne, ako ich uvádzajú autori. Číslo je pridelené podľa poradia registrácie. Zaregistrovanú poviedku už nemožno meniť.

Fantasy Award 2017 – prijaté poviedky (zoznam je definitívny):

 • FA2017_001: E-loop
 • FA2017_002: The Legend of a Storyteller
 • FA2017_003: Contact the Ministry of Family Affairs
 • FA2017_004: Archaeology on planet Absurditas
 • FA2017_005: Tough morning
 • FA2017_006: Cosmic Journey of Exceptional Minds
 • FA2017_007: Navigating Eternity
 • FA2017_008: Max and the freckled spooks
 • FA2017_009: In the fields of lettuce
 • FA2017_010: The Invasion
 • FA2017_011: The Red Storm
 • FA2017_012: Angels Among Us
 • FA2017_013: The Price of Knowledge
 • FA2017_014: Who are you?
 • FA2017_015: Heart of Stone
 • FA2017_016: No End to the Circle
 • FA2017_017: Abot
 • FA2017_018: Numbers
 • FA2017_019: Indictment of Humanity
 • FA2017_020: ONE HUNDREDTH AND FIRST
 • FA2017_021: The Forgotten
 • FA2017_022: The Third Path
 • FA2017_023: And then the Earth exploded
 • FA2017_024: Moonlight

...
 (zoznam sa priebežne aktualizuje)