Uzávierka súťaže je oproti slovenskej posunutá o mesiac, teda 30. 6. 

 

Kto a s akými poviedkami môže súťažiť?

 • Zapojiť sa môže ktorýkoľvek autor s trvalým bydliskom na Slovensku alebo v Česku (záleží na trvalom bydlisku, nie na národnosti). 

 • Môže to byť už zavedený a publikujúci autor v slovenskom / českom jazyku, ale aj nováčik (isté skúsenosti s písaním beletrie, poviedok a účasť v súťažiach sa však hodí)

 • Súťažia poviedky všetkých žánrov fantastiky (sci-fi, fantasy, horor) 

 • Poviedka musí byť samozrejme preložená do anglického jazyka (hodnotia porotcovia, ktorí angličtinu ovládajú ako svoj rodný jazyk, či s ňou pracujú profesionálne, na preklade si ozaj dajte záležať, bude dôležitou podstatou hodnotenia)

 • Rozsah maximálne 45 000 znakov vrátane medzier

 • Od jedného autora prijímame maximálne jeden text (môže to byť preklad rovnakého textu ako posielate do slovenskej súťaže aj preklad z predošlých ročníkov slovenskej súťaže)

 • Poviedky mohli byť v slovenskom (českom) jazyku už publikované (ale nie v angličtine)

 

Čo má byť v zaslanej obálke?

 • poviedka vytlačená na kancelárskom papieri (odporúčame veľkosť písma aspoň 12 a riadkovanie aspoň 1,5) - jedna kópia

 • na vytlačenej verzii musí byť uvedený názov poviedky 

 • papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby

 • do veľkej obálky priložte samostatne vytlačenú a vyplnenú PRIHLÁŠKU.

 

Je možné poslať v jednej obálke poviedky do slovenskej aj anglickej súťaže?

 • áno, ak posielate podľa pravidiel, stačí vám jedna obálka s oboma poviedkami, musíte však vyplniť prihlášky samostatne na každú

 

O čo súťažíte?

Autori získajú publikovanie poviedky v medzinárodne predávanom e-zborníku v anglickom jazyku (v prvom mal svoju poviedku a esej spisovateľ a jeden z porotcov Mike Reznick). Organizátor zároveň víťazovi a finalistom odovzdá vecnú cenu.

Súťaž je v začiatkoch a zatiaľ nemá svojho sponzora (ak máte pocit, že vaša firma by sa na to dala, či poznáte niekoho vhodného, oslovte nás). 

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela v knižnom zborníku alebo v e-knihe, prípadne v zahraničnom médiu, rovnako súhlasí s prípadným zverejnením poviedky na internetovej stránke súťaže alebo v jej mobilnej aplikácii. Autor súhlasí s publikovaním svojho mena, názvu poviedky a bodového hodnotenia porotou v tabuľke s výsledkami súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo nepublikovať žiaden z prihlásených textov v prípade, že nesplní kritéria na publikovanie, prípadne publikovať po viacerých ročníkoch súťaže, keď sa nazbiera dostatok vhodných textov.