2016 Frantisek DuchonFrantišek Duchoň is the founder of the National Robotics Center and lecturer at the Department of Robotics and Cybernetics. He has many years of experience in the field of research and presentlyis dealing with matters regarding mobile robotics and manufacture systems. Underwater research is his favorite and, since Slovakia owns thousands of square kilometers of seabed in the Pacific Ocean, it is possible that one day he will replace theory with reality.
As a child he was mesmerized by the movie Robot Jox.Among his favorites are T-800, Robocop, Optimus Prime or Johny 5. He claims that Slovakia is one of the great powers in the field of robotics and he believes that one day we will take part in great projects.
Apart from research and lecturing, he plays football, ping-pong, spends time around his house and currently is also dealing with activities related to his work as a member of the city council.
He is looking forward to the ideas of talented authors competing in the Fantasy Award 2016.

František Duchoň je zakladateľ Národného centra robotiky a pôsobí ako docent na Ústave robotiky a kybernetiky Má dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a aktuálne sa venuje problémom mobilnej robotiky a výrobným systémom. Jeho favoritom sú podmorské výskumy a keďže Slovensko vlastní tisícky kilometrov štvorcových morského dna v Tichom oceáne, je možné, že jedného dňa teóriu zamení za realitu.
V detstve mu učaroval film Robot Jox. Medzi jeho favoritov favoritov patrí okrem iných aj T-800, Robocop, Optimus Prime alebo Johny 5. Tvrdí, že Slovensko patrí medzi veľmoci robotiky a verí, že raz budeme súčasťou podobne veľkolepých projektov.“
Okrem výskumu a prednášania sa venuje futbalu, ping-pongu, svojmu domu a aktuálne rieši aj aktivity súvisiace s prácou mestského poslanca.
Teší sa na nápady talentovaných autorov súťažiacich vo FantasyAward 2016.